Valvoline SYNPOWER 0W40

Lager status
Lagervare
Kategori
Motorolie
Viskositet
0W-40
Operationsfelter
Personbil
kendetegn
Gratis fragt*
Levering: 2 - 5 arbejdsdage**
1 Liter Dunk 115 kr  pr liter Minimum køb: 1
115 kr

Sikkerhedssætninger (GHS)

Faresætninger:
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315: Forårsager hudirritation.
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H413: Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.


*Priserne gælder (med mindre andet er nævnt) pr. Styks incl. moms, men excl. fragt inden for
**Mere end 90% af vores ordrer nå frem til kunden i den angivne leveringstid.
Vi anvender cookies. Ved at bruge siden accepterer du denne anvendelse.
ok