Total QUARTZ INEO LONGLIFE 5W-30

Lager status
Begrænset antal
Kategori
Motorolie
Viskositet
5W-30
Operationsfelter
Personbil
kendetegn
Letløbsolie, Partikelfilter
Gratis fragt*
Levering: 2 - 5 arbejdsdage**
1 Liter Dunk 58 kr  pr liter Minimum køb: 12
58 kr
1 Liter Dunk 85 kr  pr liter Minimum køb: 1
85 kr
5 Liter Plastlågfad 45 kr  pr liter Minimum køb: 4
226 kr
5 Liter Plastlågfad 53 kr  pr liter Minimum køb: 1
264 kr
Total Quartz INEO Longlife 5W-30 er speciel udviklet til at møde kravene om moderne otto- og dieselmotorer med eftermonteret afgassystem som opfylder emissionsværdier ifølge EURO V.

Das Quartz INEO Longlife 5W-30 er velegnet til alle kørestiler, kan bruges ved forlængede serviceintervaller, beskytter mod slid, garanterer motorrenhed og optimerer efterbehandlingssystemernes ydelse, speciel partikelfiltre.

Egenskaber:

 • Den fremragende motorbeskyttelse og den optimerede motorrenhed muliggør

 • serviceintervaller helt op til 50.000 km.

 • Forbedrer dieselpartikelfiltrets ydelse og forhinder foreløbig tilstopning takket være den specielle ?Low SAPS?-formulering .

 • Den specielle formulering garanterer reduktion af emissionsværdier ud over hele løbetiden og understøtter dermed miljokravene .

 • Specielle additiver byder bedst mulig beskyttelse af alle bevægelige dele.

  Specifikationer & frigivelser:

 • ACEA A3/B4, C3

 • VW 504 00/507 00*

 • BMW LL-01/LL-04

 • MB-frigivelse 229.51

 • Porsche C30

  *Dækker de tidligere frigivelser VW 501 01, 502 00, 505 00, 505 01 sowie 503 00, 506 00 og 506 01**

  **Til motorer fra modelår 2007

Sikkerhedssætninger (GHS)

Faresætninger:
H302: Farlig ved indtagelse.
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering .
H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H413: Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.


Sikkerhedssætninger:
P273: Undgå udledning til miljøet.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...

*Priserne gælder (med mindre andet er nævnt) pr. Styks incl. moms, men excl. fragt inden for
**Mere end 90% af vores ordrer nå frem til kunden i den angivne leveringstid.
Vi anvender cookies. Ved at bruge siden accepterer du denne anvendelse.
ok