High Performer 5W-30 Longlife Mercedes+BMW

Lager status
Lagervare
Kategori
Motorolie
Viskositet
5W-30
Operationsfelter
Personbil
kendetegn
Letløbsolie, Syntetisk, Universal
Gratis fragt*
Levering: 2 - 5 arbejdsdage**
1 Liter Dunk 51 kr  pr liter Minimum køb: 12
51 kr
1 Liter Dunk 83 kr  pr liter Minimum køb: 1
83 kr
5 Liter Kande 41 kr  pr liter Minimum køb: 4
205 kr
5 Liter Kande 50 kr  pr liter Minimum køb: 1
250 kr
20 Liter Kanister 37 kr  pr liter Minimum køb: 1
731 kr
60 Liter Fad 45 kr  pr liter Minimum køb: 1
2.688 kr
208 Liter Fad 34 kr  pr liter Minimum køb: 1
7.151 kr

High Performer 5W-30 LL er en universal og brændstofbesparende motorolie som er fremragende velegnet til moderne personbils benzin- og dieselmotorer med og uden turbolader i personbiler og transportere som kræver de mest moderne specifikationer.

Specifikationer:

 • ACEA A3, B3, B4

 • API SL / CF

  Under anden betegnelse frigivet til:

 • BMW Longlife-01

 • MB 229.5

 • VW 501.01 / 502.00 / 505.00

  High Performer 5W-30 LL ist ein äußerst modernes, synthetisches og universelles Leichtlauf-Mehrbereichs-motorolie. Den baserer på specielle grundolier med høj viskositetsindeks. Omhyggelig udvalgte, højeffektive additiver giver følgende glimrende egenskaber:

 • Brændstofbesparelse ved del- og fuldlast

 • Meget stabile og udmærkede viskositetsadfærd og fremragende

  skærestabilitet

 • Meget gode koldstartsegenskaber

 • En sikker smørefilm ved meget høje driftstemperaturer

 • Meget gode detergerende og dispergerende egenskaber

 • Meget god beskyttelse mod slid, korrosion og skumdannelse

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Faresætninger:
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P302: VED KONTAKT MED HUDEN:
P352: Vask med rigeligt vand/…
P333: Ved hudirritation eller udslet:
P313: Søg lægehjælp.
P362: Alt tilsmudset tøj tages af.
P364: Og vaskes inden genanvendelse.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...

*Priserne gælder (med mindre andet er nævnt) pr. Styks incl. moms, men excl. fragt inden for
**Mere end 90% af vores ordrer nå frem til kunden i den angivne leveringstid.
Vi anvender cookies. Ved at bruge siden accepterer du denne anvendelse.
ok