Returnerings politik | tirendo.dk


Return policy

Information about your rights of cancellation

Du har ret til at annullere kontrakten inden fjorten dage uden at skulle angive dine grunde.

For køb af varer, er fortrydelsesfristen fjorten dage fra den dag, du eller en tredje person ved navn af dig, andre end transportøren, tog besiddelse af varerne. Hvis bestilte varer er leveret i dellevering, starter perioden på dagen for modtagelsen af de sidste varer; hvis kontrakten om levering fastsættes flere delvise forsendelser eller partier, begynder på den dag, hvor den sidste dellevering eller partiet blev modtaget;

For at bruge din fortrydelsesret du nødt til at informere os (Tirendo GmbH, Pappelallee 78/79 10437 Berlin, E-Mail: support@tirendo.dk) om din beslutning om at annullere kontrakten giver en klar erklæring (f.eks via mail eller e-mail). Du kan bruge den medfølgende standard cancellation form som imidlertid ikke er obligatorisk.

Det er nødvendigt, at du sender meddelelsen om annullering i god tid for at overholde fristen.

konsekvenser ved annullering

Hvis du annullere denne kontrakt, vil vi refundere dig alle betalinger, vi harmodtaget fra dig snarest og senest inden for fjorten dage fra datoen for vores modtagelse af din opsigelsesvarsel herunder alle leveringsomkostninger (med undtagelse af yderligere afgifter på grund af denfaktum, at du har valgt en type levering andet end standardlevering). For at refundere skal vi bruge de samme betalingsmiddel, du har brugt i den oprindelige transaktion, medmindre andet aftalt Vigtigt; under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet ekstra omkostninger fordenne restitution.

vi opsamler varen hos dem.

vi tager os af retur omkostningerne.

For en forringelse af varen, hvis nogen, du kun betalererstatning, hvis forringelsen skyldes unødvendig håndtering af dem, ud over normal behandlingen af deres egenskaber og funktion.

Slutningen af oplysninger om fortrydelsesret