Vilkår og betingelser - Bil og lastbil dæk til lave priser | tirendo.dk

 

General Terms and Conditions

as per 5th of April 2007

§ 1 Conclusion of the contract/order process

Via vores internetportaler kan du bestille de nævnte punkter ved hjælp af en Internet formular eller via telefon henholdsvis. Ved at give de oplysninger, så kræves som en del af ordren processen og ved at sende denne ordre tii dig indsende bindende tilbud; i den forbindelse ordre via telefon eller internet har samme juridiske gyldighed. Ved bestilling du erklærer at acceptere disse generelle vilkår og betingelser, og at du ønsker at erhverve den bestilte vare. Vi vil bekræfte din indkommende ordre med en formel kvittering for modtagelsen; denne anerkendelse af kvittering er ikke en accept af din ordre. Kontrakten træder i kraft fra modtagelsen af varerne med din godkendelse, senest dog efter udløbet af afkastet periode på 14 dage.

§ 2 Almindelige betingelser for levering og betaling

For yderligere oplysninger om omkostningerne til emballage og forsendelse samt betalingsbetingelser, skal du henvises til leveringsbetingelserne og betalinger af den respektive internetportal. For leveringer til udlandet forbeholder vi os ret til eventuelt at begrænse betalingsmuligheder.

§ 3 annulleringspolitik

Du kan tilbagekalde din kontraktmæssige erklæring inden for to uger uden begrundelse i skriftlig form (fx e-mail). Perioden begynder med modtagelsen af varerne tidligst. For at sikre perioden for tilbagekaldelsen af rettidig afsendelse af tilbagekaldelsen eller objektet for være i tide.
Tilbagekaldelsen skal rettes til :

  • Email: support@tirendo.dk or
  • Address: Tirendo GmbH, Pappelallee 78/79 10437 Berlin.

Inden for rammerne af din meddelelse om tilbagekaldelse beder vi dig om at underrette os frivilligt om årsagen til dit afslag og vi vil samle andre informationer, der er nødvendige for en hurtig og effektiv behandlingen af din tilbagekaldelse. For at du ikke at lider nogen gener med annulleringen, indsamler vi varen fra dig, og vi vil refundere beløbet til deres bankkonto, som er lagret på vores database. Således de ikke får brug for at sende nogen produkter til centret for administration til Hannover (angivelse af adressen er lovligt ordineret).

§ 4 Retsvirkninger af tilbagekaldelse

I tilfælde af en effektiv tilbagekaldelse modtaget af begge parter, og hvis det er nødvendigt anvendes med fordel at (fx renter) skal returneres. Skulle den modtagne tjeneste ikke returneres helt eller i dele eller i en forværret tilstand er du forpligtet til at betale erstatning til os så vidt påkrævet. Dette gælder ikke for den overdragelse af genstande, hvis forringelsen af objektet som er resultater fra inspektion - på den måde, som du kan have været i stand til at detektere forringelse i en butik. For resten kan du undgå forpligtelsen til en kompensation ved, at du ikke bruger objektet, som hvis det var din ejendom og undgå alt, hvad der ør at det falder i dets værdi.
Genstande, der ikke må sendes i pakker, vil blive indsamlet fra dit hus. Du hæfter for omkostningerne til returnering hvis objektet leveret svarer til den bestilte vare og hvis prisen på det objekt, der skal returneres ikke overstige beløbet på 40.- euro.
- Slutningen af Afbestillingsregler -

§ 5 Our 14 day redemption offer

Vi søger at tilfredsstille dig med alle vores leveringer. Derfor kan du annullere alle de emner, du har købt fra os inden for 14 dage. Denne forpligtelse går ud over de juridiske betingelser, hvorefter du kun tildeles en periode med tilbagekaldelse af to uger fra modtagelsen af varen. Leverancer af varer, som er designet til kundernes specifikationer, er udelukket fra vores frivillige 14 dage indløsningstilbud samt fra tilbagekaldelsen ret i overensstemmelse med § 312b BGB (Civil Code).
Accepten af returnerede komplette hjul sker uden juridisk ansvar hos Delticom og udelukkende mod betaling af de aftalte alt inklusive omkostninger til håndtering for 120, euro.
Dette omfatter blandt andet alle leveringer af komplette dæk, som vi fremstiller for hver enkelt kunde individuelt.
Men vores indløsningstilbud omfatter ikke udgifter til porto og emballage. Det betyder, at vi vil opkræve en fast sats for porto og emballage til kontrakter med forbrugere, der tilbagekalder ordren efter udløbet af den juridisk periode tilbagekaldelse (fra den 15. til den 30. dag). Selvstændige vil hovedsagelig bære omkostningerne til porto og emballering. For yderligere oplysninger, navnlig vedrørende fastsættelse af omkostninger til porto og emballage og om vores 14 dages indløsningstilbud, bedes henvises til den respektive internetportal. Brug venligst vores transport emballering. Beskyt varerne mod skader. Dæk skal være rene, og forberedt til udstationering og to dæk skal være bundet sammen. Navnlig skal forsiden og bagsiden af komplette dæk være beskyttet med tilstrækkelig pap og pakke tape. Vi forbeholder os ret til gøre krav gældende om erstatning, hvis der er nogen skader på grund af forkert håndtering eller utilstrækkelig emballage i processen af afkastet. Trafikselskaberne vil kun acceptere elementer i tilstrækkelig emballage.

§ 6 Reservation af ejendomsrettigheder

Vi forbeholder os ret på alle punkter, vi leverer, indtil alle vores krav mod dig eller den person der accepterer varerne er opfyldt. Dette gælder også for eventuelle krav pådraget i fremtiden. For at hævde vores forbehold af ejendomsrettigheder er vi berettiget til at kræve øjeblikkelig udlevering af varerne under udelukkelse af alle rettigheder fastholdelse, medmindre der er lovligt konstateret eller ubestridt modkrav.

§ 7 Ansvar for mangler på dine internetportaler

Hver respektive hjemmeside vedligeholdes i vores godkendte konstruktion. Vi garanterer ikke, at de internetportaler møder dine krav, og at de er tilgængelige til enhver tid uden afbrydelse, tidssvarende, sikkert og uden defekter. Brugen af internetportaler er på egen risiko; i særdeleshed, accepterer vi ikke noget ansvar om resultaterne, der kan opnås med brugen af internettet portaler og for rigtigheden af oplysninger inden for rammerne af de internetportaler.

§ 8 Intellektuelle ejendomsrettigheder

De tekster, billeder, lyd, grafik, animationer og videoer samt deres arrangementer på vores websteder er underlagt loven om ophavsret og andre beslægtede rettigheder. Indholdet af denne hjemmeside må ikke kopieres, distribueres, ændres eller gøres tilgængelig for tredjepart. Nogle af vores hjemmesider også billeder, som er underlagt ophavsretten af tredjemand. Medmindre andet er angivet alle varemærker på vores hjemmeside er beskyttet. På vores hjemmesider Ingen tilladelse til at bruge vores immaterielle rettigheder eller immaterielle tredjemands er givet.

§ 9 Forpligtelser vedrørende oplysninger

Ved tilmelding skal du angive din adresse og personlige oplysninger; vi vil gemme disse nødvendige data for bestillingsprocessen. Selvfølgelig kan du ændre dine data ved bestilling eller senere på "Mine bestillinger" eller "Kontakt" (afhængigt af Internet portal). Efter registreringen modtager du et password og en identifikator for din konto. Du skal sikre, at kodeord og kontoen ikke stilles til rådighed for tredjemand. Du har pligt til at informere Delticom straks om ethvert misbrug af din adgangskode eller konto. Begge parter kan annullere din konto til enhver tid uden begrundelse. I et sådant tilfælde vil Delticom deaktivere eller slette din konto og alle data gemt.

§ 10 Gældende lov

The Law of the Federal Republic of Germany applies exclusively. The application of the standardised UN Convention (CISG; United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods as per 11th of April 1980) is excluded.

§ 11

EU har oprettet en portal til at hjælpe utilfredse kunder. Hvis du har klager over varer eller tjenesteydelser købt hos os over internettet, kan du finde et neutralt forligs center på
 http://ec.europa.eu/consumers/odr for at finde en løsning udenom retssystemet. Venligst vær opmærksom på, atfor nogle industrier i visse lande er der pt. ikke nogt forligs center (pr. 01.02.2017). Derfor er det måske ikke muligt for dig som kunde at bruge denne side til at løse uoverenstemmelser med os i disse lande. For mere information bør du besøge EU’s online portal. Vi er ikke forpligtet til at deltage i forligsprocedurer ved et forbrugerklagenævn. Uanset hvad er vi generelt parate til at deltage i forpligsprocedurer ved et forbrugerklagenævn. Hvis du har yderligere spørgsmål bedes du kontakte support@tirendo.dk.